AUTOMATISKE BRANNALARMANLEGG

Brannvern Innlandet AS utfører kontroll, vedlikehold og service av automatiske brannalarmanlegg.  Vi har lang og bred erfaring både som tekniker og rådgiver.

Brannalarmanleggets hensikt er å oppdage at en brann er under utviklig, gjerne så tidlig som mulig, og videre utføre handlinger som gjør du og alle andre i bygget blir varslet og kan evakuere så raskt og sikkert som mulig. Det er krav om brannalarmanlegg i alle bygg i risikoklasse 2-6,  I mindre bygninger beregnet for få personer kan det benyttes røykvarslere. Dette gjelder gjerne vanlige boliger.

Les mer om røykvarslere for bolig i vår brannvern-guide


Brannvern Innlandet AS utfører årlig kontroll, vedlikehold og service av brannalarmanlegg. Årlig kontroll skal sikre drift av anlegget samt avdekke om det er feil og mangler.


En kontroll utføres ikke bare fra sentralen, og er mer en kun å sjekk den tekniske installasjonen. Den visuelle kontrollen av alle deteksjonspunkt er også veldig viktig. Dette vil avdekke om anlegget faktisk vil fungere og detektere det det skal. Ofte er det gjort endringer i bygget som kan forringe deteksjonen. En god visuell kontroll vil fange opp dette. 


Brannalarmanlegget er som regel bare en del av byggets totale brannutrustning. Det er viktig å avdekke om brannalarmanlegget funger alene, men også i integrasjon med andre slik at hele byggets sikkerhet er inntakt.


I dagens nye bygg er et brannalarmanlegg mye mer enn en detektor som skal detektere røyk. Brannalarmanlegget har mange oppgaver som skal utføres ved utløst alarm. Disse styringene er ofte ganske komplekse og går som regel på tvers av fag. Det kan derfor være hensiktsmessig å utføre årlig kontroll av brannalarmanlegget samtidig som de andre branntekniske anleggene. Det blir da enklere å sikre at alle styringer fungerer som de skal.


En del av den årlige kontrollen innheholder også opplæring av personell og sjekk av de organisatoriske tiltakene som skal iverksettes ved utløst brannalarm. Det er viktig for oss som kontrollorgan at både brannalarmanlegget, og "hvem som gjør hva" ved utløst brannalarm fungerer. Vi kan gi deg gode tips om hvordan organisatoriske tiltak kan fungere for din bruk og drift.


Ved årlig kontroll skal følgende sjekkes:

  • Installasjonen oppfyller krav / ytelser etter aktuelt regelverk
  • Installasjonen fungerer som prosjektert og beskrevet etter preaksepterte løsninger
  • Dekningsgrad og kapasitet er tilfredsstillende også sett i forhold til bygningsmessige endringer, vesentlig endret drift, edret brannenergi osv.
  • Installasjonen med eventuelle teknologiske integrasjoner av forskjellige systemer virker som forutsatt og grensesnittene er klart definert (f.eks. sprinkleranlegg, talevarsling, låsesystemer eller lignende styrt av brannalarmamlegget)
  • Tidligere avvik og feil er rettet
  • Organisatoriske tiltak samsvarer med forutsetningene for drift og bruk


Lang erfaring gir oss mulighet til å gi deg som kunde de beste råd om prosjektering og hvilken deteksjon du bør bruke. Tidene forandrer seg og utviklingen i teknologi rundt deteksjon har kommet mye lenger enn for noen år siden. Eldre anlegg kan ha behov for oppgradering. En oppgradering som nå er mulig uten å være redd for falske alarmer. Ofte kan det være små oppgraderinger som skal til før deteksjonen bedres betraktelig. 


Vi hjelper deg med prosjektering, montering, utvidelse eller utskifting av brannalarmanlegg.


Sertifisering og godkjenninger


FG-godkjent personell iht FG750


FG-godkjent foretak iht FG760


Sertifisert partner med lisens fra Nortek Security & Technology


Sertifisert partner med lisens fra Eltek By Honeywell.


Sertifisert partner med lisens fra Autonica Fire And Security


Sertifisert partner for brannalarmanlegg i landbruket fra Elotec.


Utdannet kompetent personell for prosjektering og tekniker iht FG750 fra Teknologisk Institutt

Bestill service, årlig kontroll eller spør oss om brannalarmanlegg