RÅDGIVING OG RISIKOANALYSE


Rådgiving


Vi kan gi deg rådgiving rundt brannsikkerhet helt fra det grunnleggende med slokkeutstyr og røykvarsler i  hjemmet,  til større bygg der både anlegg og forhold er av en annen dimensjon.


Vår erfaring og kompetanse helt fra teknisk nivå til det å se løsninger på rutiner og bruk mener vi at gjør oss til en unik aktør. 

La oss se på om vi kan hjelpe deg med å øke sikkerheten i ditt bygg. Det er en del tyngre brannrådgivende arbeid vi ikke kan hjelpe deg med, men da kan vi hjelpe deg til riktig sted.  

Risikoanalyse


Vi pleier å si at et godt og systematisk brannvernarbeid har en god risikoanalyse som grunnmur.

Instrukser, øvelser og egenkontroll bør baseres på en utarbeidet risikoanalyse.


Risikoanalyse bør foretas jevnlig og etter forandringer i bygningsmasse eller bruk.


Om man får kartlagt risikoen, og deretter innført handliger og instrukser vil risikoen for uønskede hendelser minske. En oppdatert risikoanalyse kan være gull verdt. 


Sammen kan vi kartlegge risikoen rundt brannsikkerhet for ditt bygg.