BESTILL SERVICETJENESTERVår visjon er å heve sikkerhet, kompetanse og holdinger hos, og for våre kunder.

Sammen hever vi brannsikkerheten i samfunnet.

Nyheter:

Brannvern Innlandet AS vil slutte å lagerføre håndslukkere med PFAS-innhold.


For å være en seriøs og kvalitetsbevisst tilbyder i markedet for manuelt slokkeutstyr må vi sette høye krav til våre produkter. Vi ser oss derfor nødt til å korrigere vårt sortiment av håndslokkere for å tilfredsstille kommende EU-direktiv om PFAS-holdige produkter.


Med stor sannsynlighet vil det i nær fremtid tre i kraft et forbud mot å selge brannslokkere med PFAS-holdig innhold. Enkelt forklart betyr det at dagens brannslokkere med skum inneholder fluor, og at disse vil bli forbudt å selge. 


Erfaringer fra blant annet Sverige, viser at det vil ilegges et miljøgebyr for destruksjon av PFAS-holdige brannslokkere. Vi forventer at det samme vil skje i Norge, og anbefaler derfor våre kunder å begynne utskiftingen til PFAS-frie håndslokkere umiddelbart. Ved å starte utskiftingen av PFAS-holdige brannslokkere nå vil man kunne unngå store kostnader for destruksjon eksisterende skumslokkere, og i tillegg være med å spare miljøet.


Brannvern Innlandet AS vil på grunn av kommende forbud slutte å lagerføre tradisjonelle skumslokkere med PFAS-innhold. PFAS-holdige håndslokkere vil bli erstattet av vannslokkere med fluorfri tilsetning. 


Hvorfor velge vannslokker med tilsetning?


  • Vannslokker med tilsetning inneholder ingen helse- eller miljøskadlige stoffer. 
  • De vanligste branntilløp i f.eks. kontor og vanlig næring er «A-branner». Det vil si brann i faste materialer som papir, tre, tekstiler etc. Vannslokker med tilsetning vil dekke de fleste behov der skumslokkere brukes i dag. Ved andre behov vil vi selvfølgelig anbefale rett løsning.
  • Vannslokker med tilsetning medfører ikke større sekundæreskader enn skumslokkere.


På steder der det kan være fare for væske- eller plastbranner, vil vi tilby pulverslokker med ABC-klasseifisering eller CO2-slokker med B-klassifisering. Vi håper at det i fremtiden vil komme fluorfri skumslokker, med B-klassifisering.
Årlig sakkyding kontroll og service av brannalarmanlegg, vi hjelper deg.

Eier av et bygg plikter å ha kontroll- og serviceavtale for sitt brannalarmanlegg. Alt arbeid som utføres på brannalarmanlegg skal utføres av sertifisert personell. Brannvern Innlandet AS har sertifisert personell iht FG750 og selskapssertifisering iht FG760

Alle bygg har krav om å ha oppdatert branndokumentasjon. Eier av et bygg skal kunne dokumentere sikkerheten. Dette gjøres ofte ved hjelp av å etablere en brannperm. Det er viktig at brannperm og dokumentasjon tilpasses bygg og organisasjon. Vi har lang er erfaring med denne type arbeid og hjelper deg gjerne. 

Vi kan ta oss av alt brannvernarbeid i ditt bygg. Da kan vi gjøre det vi er gode på, og dere kan konsentrere dere om det dere er gode på. Vi utfører alle oppgaver rundt brannvernarbeidet i bygget. Samtidig som vi holder deg som eier oppdatert, slik at du kan være trygg på at ditt ansvar er ivaretatt.

Et nødlysanlegg er en del av byggets brannvernutsturing og skal sørge for rask og sikker rømnning.

Nødlysanlegg skal kontrolleres av kompetent personell årlig, slik at eier kan dokumentere sikker drift av bygg.

Oppdaterte brannteginger er et meget undervurdert verktøy for å kunne dokumentere sikkerheten i bygget. En oversiktelig, god og oppdatert orienteringsplan for brannalarmanlegget kan spare deg for verdifull tid ved utløst brannalarm. Vi hjelper deg med utarbeidelse av tegninger for ditt bygg.

Hvert tredje til femte år kan det være fornufting med en litt dypere gjennomgang av tilstanden på bygg. En full gjennomgang av bygg er ofte nødvendig for å sikre at all dokumentasjon er oppdatert og at branntekiske anlegg fungerer som forutsatt.

Manuelt slokkeutstyr består av brannslanger eller slokkeapparat.

Alt manuelt slokkeutstyr som befinner seg i forbindelse med næringsdrift har krav om årlig sakkyndig kontroll, utført av kompetent personell. Manuelt slokkeutstyr i bolig skal kontrolleres av kompetent personell hvert femte år.

Brannvernloven med forskrift og HMS-lovgivningen stiller krav til at både eiere og brukere av bygg skal ha kunnskap om brannsikkerhet. Vi holder brannforebyggende kurs og brannøvelser tilpasset bygg og drift. 

Alle bygg i risikoklasse 5 og 6, andre bygg for publikum og arbeidsbygninger skal ha en utarbeidet evakueringsplan for å sikre trygg evakuering.

Reduser risikoen for brann hjemme hos deg.

Last ned vår sjekkliste for brannsikkerhet i hjemmet