Årlig sakkyding kontroll og service av brannalarmanlegg, vi hjelper deg.

Eier av et bygg plikter å ha kontroll- og serviceavtale for sitt brannalarmanlegg. Alt arbeid som utføres på brannalarmanlegg skal utføres av sertifisert personell. Brannvern Innlandet AS har sertifisert personell iht FG750 og selskapssertifisering iht FG760

Alle bygg har krav om å ha oppdatert branndokumentasjon. Eier av et bygg skal kunne dokumentere sikkerheten. Dette gjøres ofte ved hjelp av å etablere en brannperm. Det er viktig at brannperm og dokumentasjon tilpasses bygg og organisasjon. Vi har lang er erfaring med denne type arbeid og hjelper deg gjerne. 

Vi kan ta oss av alt brannvernarbeid i ditt bygg. Da kan vi gjøre det vi er gode på, og dere kan konsentrere dere om det dere er gode på. Vi utfører alle oppgaver rundt brannvernarbeidet i bygget. Samtidig som vi holder deg som eier oppdatert, slik at du kan være trygg på at ditt ansvar er ivaretatt.

Et nødlysanlegg er en del av byggets brannvernutsturing og skal sørge for rask og sikker rømnning.

Nødlysanlegg skal kontrolleres av kompetent personell årlig, slik at eier kan dokumentere sikker drift av bygg.

Oppdaterte brannteginger er et meget undervurdert verktøy for å kunne dokumentere sikkerheten i bygget. En oversiktelig, god og oppdatert orienteringsplan for brannalarmanlegget kan spare deg for verdifull tid ved utløst brannalarm. Vi hjelper deg med utarbeidelse av tegninger for ditt bygg. Vi kan også utføre tegniner i 3D.

Hvert tredje til femte år kan det være fornufting med en litt dypere gjennomgang av tilstanden på bygg. En full gjennomgang av bygg er ofte nødvendig for å sikre at all dokumentasjon er oppdatert og at branntekiske anlegg fungerer som forutsatt.


Manuelt slokkeutstyr består av brannslanger eller slokkeapparat.

Alt manuelt slokkeutstyr som befinner seg i forbindelse med næringsdrift har krav om årlig sakkyndig kontroll, utført av kompetent personell. Manuelt slokkeutstyr i bolig skal kontrolleres av kompetent personell hvert femte år.

Brannvernloven med forskrift og HMS-lovgivningen stiller krav til at både eiere og brukere av bygg skal ha kunnskap om brannsikkerhet. Vi holder brannforebyggende kurs og brannøvelser tilpasset bygg og drift. 

Alle bygg i risikoklasse 5 og 6, andre bygg for publikum og arbeidsbygninger skal ha en utarbeidet evakueringsplan for å sikre trygg evakuering.