KRAV TIL BOLIG, HYTTE OG

FRITIDSBOLIG

Det er krav til røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier i alle eneboliger, hytter og fritidsboliger.

Forskrift om brannforebygging og gjeldende byggeforskrift for bygget regulerer dette. Her har vi skrevet ned de krav som gjelder. Vær føre var. Sørg for at du er så sikker som mulig! Hvis du lurer på noe, ta kontakt med oss.RØYKVARSLERE, HVILKE KRAV GJELDER

Forskrift om brannforebygging krever at du skal ha minimum en røykvarsler i hver etasje. I tillegg må røykvarslere plasseres slik at de dekker kjøkken, stue, område utenfor soverom og område utenfor teknisk rom. Mange steder vil det altså ikke være nok med en røykvarsler i hver etasje.

Eksempel: er stue og kjøkken to adskilte rom med mellomliggende dør, må du har røykvarsler i begge rom.

Dette gjelder for alle boliger, hytte og fritidsboliger uavhengig av byggeår. I bygg som er oppført etter TEK10 og TEK17 kreves det at røykvarslere skal ha to separate strømforsyninger (røykvarslere må ha 230V strømforsyning i tillegg til det vanlige batteriet), eller være en del av et FG-godkjent alarmanlegg.


Røykvarslere bør monteres så midt i rommet som mulig, minimum 0,5m fra vegg og 1m fra ventilasjon. Røykvarslere skal monteres i tak, IKKE på vegg. I tak med møne bør røykvarser monteres minimum 0,5m ned på den ene taksiden.
SLOKKEUTSTYR, HVILKE KRAV GJELDER

Eneboliger, hytter og fritidsboliger har krav om å ha slokkeutstyr lett tilgjengelig. Kravet er at du skal ha en brannslukker med minimum slokkeklassifisering 21A, eller fast til tilkoblet brannslange som rekker ut til alle deler av boligen. RØMNINGSVEI, HVILKE KRAV GJELDER

Hvis det oppstår brann eller en situasjon som krever rømning skal man fra alle etasjer kunne evakuere raskt og sikkert. 

Boliger på ett plan skal ha en hovedrømningsvei ut i det fri. Dette kan være utgangsdøren.

Boliger med flere plan skal ha en hovedrømningsvei fra alle plan. Dette kan være innvendig trapp. I tillegg skal alle plan som ligger over eller under bakkeplan, ha alternative rømningsveier fra annethvert rom med mulighet for fast opphold. Dette kan være vindu, utvendig trapp eller brannstige. Husk at vinduer, trapper og stiger må være godkjent for rømning.

Vinduer som skal brukes til rømning må være minimum 0,5m bredt og 0,6m høyt. Bredde og høyde skal minimum utgjøre 1,5m. Rømningsvindu bør være sidehengslet. Rømningsvindu bør ikke være takvindu.

Brannstiger uten ryggbøyle kan brukes til høyder inntil 5 meter. Til rømning fra høyder over 5 meter må det benyttes brannstige med ryggbøyle.

VÅRE ANBEFALINGERRØYKVARSLERE

Velg seriekoblede røykvarlsere. Da vil alle røykvarslere pipe når alarmen går, og du vil øke muligheten for å bli varslet på et tidlig tidspunkt.


Velg optiske røykvarslere. I dag får du nesten ikke kjøpt andre typer, men vi vet at det fortsatt sitter igjen en del gamle røykvarslere i boliger som er av ionisk type. Disse detekterer ulmebranner veldig tregt. Har du røykvarsler av ionisk type bør du bytte til optisk røykvarsler.


Vær føre var. Sikre deg litt mer enn hva regelverket sier. Monter røykvarslere i alle rom. På denne måten øker du muligheten for å bli varslet om et branntilløp på et tidlig tidspunkt.


Velg røykdetektor med CO-deteksjon. Kullos eller karbonmonoksid (CO) er en usynlig, luktfri og svært giftig gass som dannes når det er for lite oksygen i et branntilløp (ufullstendig forbrenning).

Kullos dannes blant annet ved ulmebranner, fyring med dårlig trekk, aggregater og gassdrevne vannvarmere og komfyrer. Vi anbefaler at det som et minimum monteres detektorer med CO deteksjon på alle soverom. 


Vi anbefaler å velge et FG-godkjent alarmanlegg. Da kan du være sikker på at du får utstyr som er av god kvalitet. Du får også et anlegg med to strømforsyninger som gir en sikrere drift. De fleste av dagens FG godkjente anlegg gir deg også beskjed via telefon-applikasjon ved brann og feil.


Eldre personer kan ofte ha vanskeligheter med å høre brannalarmen pga nedsatt hørsel, og fordi pipingen fra røykvarslere bruker en frekvens som eldre har vanskelig for å oppfatte. Det finnes alarmgivere med lavfrekvent sirene som skal være lettere for eldre å oppfatte. Det finnes også optiske alarmgivere som oppfattes ved synlig alarmsignal.

Det er viktig at røykvarsling og brannalarm tilrettelegges for eldre og pleietrengende personer. 
SLOKKEUTSTYR

Velg brannslukker med så høy klassifisering som mulig. Den høyeste klassifiseringen du kan få på en håndslukker er 55A 233B C 


Hvis du kun skal ha en brannslukker. Velg en pulverslukker med 55A og oppbevar denne lett tilgjengelig på soverommet. På denne måten vet du alltid hvor brannslukkeren er og har mulighet til å agere raskt på nattetid.


Velg gjerne brannslange. Denne må være lett tilgjengelig, fast tilkoblet vann og rekke ut til alle deler av boligen.


Vær føre var. Velg tilleggs-slokkemiddel som flere brannslukkere, branntepper og slokkespray.

Sett opp minimum en brannslukker i hver etasje. Husk at de alltid skal være lett tilgjengelige.

Velg brannslukker med skum der du oppholder deg når du er våken (oppholdsrom). Sett inn brannteppe og slokkespray (for bruk på kjøkken i fettbranner) på kjøkken. Monter brannslukker med pulver og klassifisering 55A på soverommet. Monter gjerne brannslange i tillegg (husk at vann ikke skal brukes mot fettbranner, men kan fint brukes mot branner i elektriske apparater og sikringsskap).


Husk: Velg så høy klassifisering som mulig. Minimum 21A, men helst 43A eller 55A.

Brannslukkere i boliger, hytter og fritidsboliger skal kontrolleres av godkjent person og foretak hvert femte år.

Brannslukkere med pulver skal byttes eller refylles hvert tiende år.

Brannslukkere med skum skal byttes eller refylles hvert femte år. 

Dersom det er fare for frost må du montere brannslukker med pulver eller spesiell frostfri skumslokker. Vanlige skumslokkere vil fryse ved temperaturer under 0 grader.


For eldre personer kan en vanlig brannslukker være for stor og tung å håndtere. Det er viktig at slokkemiddel for eldre personer tilrettelegges. Det finnes brannslukkere med 2kg pulver og 2l skum som er lettere å bruke. Brannteppe og slokkespray er også gode alternativer.  Eldre personer må fortsatt ha vanlig brannslukker på 6kg eller 6l da kravet om brannslukker med minimum klassifisering 21A fortsatt gjelder.
RØMNINGSVEIER

Sørg for å har gode og ryddige rømningsveier, slik at en evakuering alltid kan foregå enkelt og raskt.

Fra etasjer som ligger over eller under bakkeplan skal du har alternativ rømningsvei fra annenhvert rom med mulighet for fast opphold.

Eksempel: fra 2. etasje i en bolig skal du ha altenativ rømning på annenhvert rom. Dette kan være brannstige, utvendig trapp, taustige eller lignende. Er det over 5 meter fra underkant av vindu til bakkeplan, er det krav om brannstige med ryggbøyle eller godkjent utvendig trapp. 

Det heter seg at man ikke skal lagre brannbart materiale i rømningsveier. Dette er selvfølgelig nesten umulig i en vanlig bolig eller hytte. Men vær føre var. Tenk at i rømningsveien skal det være ryddig med så få hindringer som mulig.

I korridorer i et leilighetsbygg skal det IKKE lagres brannbart materiale.

Rømningsveier er spesielt viktig hos eldre mennesker. Eldre mennesker har ofte mange ting i små eldreboliger, eller leiligheter. Når mange ting skal forseres for en person med rullator eller med nedsatt bevegelsesevne, kan rømningen bli vanskelig. Hjelp eldre mennesker med bevisstgjøring og hjelp til å planlegge sikker evakuering.