EVAKUERINGSPLAN


Evakueringsplanen skal være tilpasset det enkelte bygg ut fra bruk, drift, virksomhet og ta hensyn til om personer har behov for assistert rømning. En evakueringsplan skal sikre at alle i bygget kommer seg ut til sikkert sted ved en evakueringssituasjon og at all personell med nøkkeloppgaver er klar over sin rolle. Vi kan hjelpe deg med en tilpasset evakueringsplan for ditt bygg. En evakueringsplan er en del av de organisatoriske tiltakene i et byggverk.


En evakueringsplan skal inneholde:

  • Prosedyrer for rapportering og varsling ved brann eller hendelser som krever evakuering.
  • Beskrivelse av hvilke hendelser som kan kreve evakuering
  • Beskrivelse av kommandolinjer i intern organisasjon
  • Oppgavebeskrivelser for personer som har en rolle under evakueringen, inklusiv de som som skal assistere personer som trenger hjelp for å komme seg ut av bygget.
  • Skal inneholde en plan for øvelser. Øvelsene må være så realistiske som mulig og omfatte så full drift av bygget som mulig.
  • Rømningsplaner som beskriver byggets rømningsveier, slokkeutstyr og manuelle meldere


Send oss en forespørsel om 

evakueringsplan