MANUELT 

SLOKKEUTSTYR

I alle bygg der brann kan oppstå skal det være manuelt slokkeutstyr. Det kan være brannslanger, eller slokkeapparat. Manuelt slokkeutstyr som er montert i forbindelse med næringsdrift, skal ha årlig sakkyndig kontroll. Manuelt slokkeutstyr i bolig skal ha sakkyndig kontroll hvert femte år. Sakkyndig kontroll skal utføres av kompetent personell, ansatt i eller med avtale knyttet til kompetent bedrift.

Ditt utstyr for brannslokking skal være i orden til enhver tid. All næring har krav om årlig sakkyndig kontroll av brannslokkemateriell hvert år. Private husstander har krav om sakkyndig kontroll hver femte år.


Skal du gå til anskaffelse av nytt slokkeutstyr og lurer på hva du skal velge?

Vi hjelper deg med å velge riktig slokkeutstyr. Vi lagerfører og leverer alle typer håndslukkere, husbrannslanger og branntepper.


Manuelt slokkeutstyr skal plasseres strategisk rundt i bygget slik at effektiv slokkeinnsats kan utføres. Det er viktig at manuelt slokkeutstyr plasseres riktig slik at det alltid et lett tilgjengelig. 


Det finnes forekjellige typer slokkeapparat. Det er derfor viktig a riktig type slokkemateriell blir plassert ut fra hvilke branner man skal slokke. Spesielle slokkeapparat brukes for eksempel på kjøkken, for branner i batterier, branner i elektrisk utstyr, væskebranner osv. 


Dersom du er opptatt av at slokkemiddelet ikke skal gjøre store sekundærskader ved bruk, er det viktig å velge riktig slokkeapparat. Vi hjelper deg med å velge riktig type ut fra en helhetvurdering av bygg og drift.


Alt manuelt slokkeutstyr i næringsbygg skal merkes tydelig med etterlysende skilt. Her er det viktig å velge riktig type og størrelse. Brannvern Innlandet AS fører de fleste typer skilt og størrelser, vi hjelper deg.


Husk: Et slokkeapparat med pulver har en levetid på 10 år. Et slokkeapparat med skum har en levetid på 5 år. Selv om nålen i manomteret står på det grønne feltet, er ikke apparatet godkjent dersom alder er overskredet. Da må apparatet byttes eller inn til service (gjelder bolig og næring).

Brannslangetromler skal trykktestes med høyeste tillatte driftstrykk på 12 bar hvert femte år (gjelder næring).


Les med om anbefalinger rundt manuelt slokkeutstyr i vår brannvern-guide.

 


Vi tilbyr årlig kontroll, service og vedlikehold av håndslokkere iht NS 3910 og Brannslangetromler iht NS EN 671-3. Sertifiseringer og godkjenninger


Utdannet kompetent personell med kompetansebevis utstedt av Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell. Kategori grønn.

Bestill service, årlig kontroll eller spør oss om manuelt slokkeutstyr