BRANNPERM / BRANNBOK

RISIKOANALYSE

Et godt og levende system er grummuren for at brannsikkerheten skal være ivaretatt, og at det systematiske sikkerhetsarbeidet skal fungere. Brannvern Innlandet AS har lang erfering med uterbeidelse av brannvernorganisasjon og branndokumentasjon. Vi leverer en oppdatert og velfungerende brannperm / brannbok. Det er viktig å avdekke farer og uønskede hendelser. Vi hjelpe deg med å se litt dypere ned i materien for brannsikkerhet, slik at din risikoanalyse blir et godt verktøy.


BRANNPERM / BRANNBOK


Det stilles strenge krav til at eier og bruker av et bygg skal ha et dokumentert og godt systematisk brannvernarbeid. Disse kravene er blitt tydeliggjort de siste årene. For å kunne dokumentere sikkerheten lages ofte en brannperm.


Vi hjelper deg med utarbeide brannperm og bygge opp systemet slik at det passer for deg, ditt bygg og din brannvernorganisasjon. I og med at Forskrift om brannforebygging er funksjonbasert, finnes sjelden en fasit på brannvernarbeidet. Mye er generelt, men det er svært vitig å tilpasse systemet for hvert enkelt bygg og organisasjon. Vi har bred kompetanse med utarbeidelse av brennperm fra komplekse bygg og organisasjoner, til det hekt enkle. Gjennom samarbeid kommer vi frem til de beste løsningene. 


Husk: Branndokumentasjon gjelder for ALLE bygg. Ikke bare særskilte brannobjekt.Vi hjelper deg med brannperm, instrukser, øvelser og egenkontroll slik at du får et godt verktøy.

For dette er et verktøy som skal brukes, og de som bruker det skal være trygge på at de gjør det riktig.

 

Vi er med deg eller dere hele veien.

DIGITAL BRANNPERM / BRANNBOK


Brannperm kan være en fysisk perm med papair og skilleark. Men verden går videre, og de fleste vil nå ha ting digitalt slik at vi alltid har med oss oppdatert dokumentasjon på telefon eller PC.


Brannvern Innlandet tilbyr i samarbeid med Norik en digital brannbok som kan tilpasses alle behov. Når du får påminnelser om egenkontroll og avvik, blir det lettere å følge opp. Norik er en meget enkel og god løsning på digital brannbok.


Ta kontakt med oss for info, så finner vi riktig løsning for deg.

Send oss en forespørsel angående 

brannperm og dokumentasjon

 
 
 
 

RISIKOANALYSE / RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE


En risikoanalyse er gjerne grunnstenen for et godt og systematisk brannvernarbeid. God kjennskap til eget risikobilde gjør at du får en riktig tilnærming til drift og sikkerhet i ditt bygg.


Instrukser, øvelser og egenkontroll bør baseres på en utarbeidet risikoanalyse. 


Innhold og hyppighet for brannøvelser skal i dag baseres på utført risikoanalyse. Avdekk ditt risikobilde og øv deretter på det som kommer frem i risikoanalysen. 


Risikoanalyse bør foretas jevnlig (minimum hver tredje år) eller ved forandringer i bygningsmasse, bruk eller drift.


Om man får kartlagt risikoen, og deretter innført handliger og instrukser, vil risikoen for uønskede hendelser minske.


Sårbahet er også viktig å avdekke. Hva skjer med bedriften, arbeidplassene, bygget, omdømmet eller omtale i media etter en brann eller utilsiktet hendelse. Risiko og sårbarhet henger ofte sammen. Det vil være viktig å avdekke din organisasjons sårbarhet ved uønskede hendelser slik at riktige handlinger kan iverksettes.


Sammen kan vi kartlegge risiko og sårbarhet rundt sikkerheten for ditt bygg og din organisasjon. 

TILSYN FRA BRANNVESENET


Har du hatt besøk av tilsynsmyndigheten fra brannvesenet? Fortvil ikke, vi hjelper deg med tilbakemeldinger, handligsplaner og utbedring av avvik.