KOMPLETT

BRANNVERNTJENESTE

Brannvern Innlandet AS kan levere komplett brannverntjeneste for deg, ditt bygg eller dine eiendommer. La oss gjøre det vi er gode på, slik at du kan konsentrere deg om det du er god på. Du beholder likevel full oversikt og vil ha full kontroll på brannsikkerheten. 

Brannvern Innlandet AS kan levere kompett brannverntjeneste til ditt bygg. Vi kan operere som brannansvarlig og sørge for at alle oppgaver rundt brannsikkerhten i bygget blir ivaretatt. Vi vil typisk se gjennom hvilket system som allerede er på bygget, supplere med det som er nødvendig, eller bygge opp systemet på nytt.


En komplett brannverntjeneste inneholder følgende:

 • Brannvern Innlandet AS operer som brannansvarlig på bygget og setter opp organisasjon og brannperm for bygget.
 • Utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyser med tilhørende handlingsplan.
 • Oppgaver blir delegert etter hva som passer til bygg og drift. 
 • Utarbeide samordningsavtaler, instrukser og være kontaktperson overfor leietakere.
 • Utarbeidelse av instrukser, evakueringsplaner og organisatoriske tiltak som samsvarer med alarmorganiseringen.
 • Utføre eller sørge for sakkyndige kontroller, og at avtaler er i orden 
 • Utføre egenkontroll av byggets brannsikkerhet og anlegg.
 • Avvikshåndtering og delegere utbedringer.
 • Planlegge og avholde brannøvelser.
 • Delta på branntilsyn.
 • Utarbeidels av forenklet brannteknisk tilstandsanalyse hvert tredje år.
 • Sørge for at dokumentasjonen til enhver tid er oppdatert
 • Alltid holde eier oppdatert med siste info


Innholdet i tjenesten kan variere etter kundens behov. Hva som skal inngå avtales med eier. Det er viktig for oss at systemet fungerer og at du som eier alltid skal føle deg trygg på at brannsikkerheten er ivaretatt. 


La oss hjelpe deg med brannsikkerheten i ditt bygg. 

Send oss en forespørsel om

brannverntjenester