BRANNVERNTJENESTER

Brannvern Innlandet AS kan levere komplette brannverntjenester for deg og ditt bygg. 

Brannverntjenester


Vi kan operere som brannansvarlig, utføre egenkontroll, opplæring og øvelser.

Utføre årlige sakkyndige kontroller, samt følge opp at andre serviceavtaler blir utført.

Vi sørger for at branndokumentasjon og risikoanalyser er revidert og i orden.

Instrukser og alarmorganisering utarbeides etter risikoanalyser og krav for bygget.

Avvikshåndtering skjer i samarbeid med deg som eier.


Du som eier skal ha kontroll på brannvernarbeidet. Det får du med Brannvern Innlandet AS som brannansvarlig for ditt bygg. 


La oss hjelpe deg med det vi er gode på, slik at du kan konsentrere deg om det du er god på. 

Salg av brannsikkerhetsmateriell


Vi selger det aller meste innen brannsikkerhetsutstyr.


Gjennom et bredt nettverk av leverandører kan vi få tak i det du trenger.


Ta kontakt med oss så skaffer vi det du trenger.