BRANNTEKNISK KONTROLL / TILSTANDSANALYSE FORENKLET


Brannteknisk kontroll / tilstandsanalyse forenklet.


Ca hvert tredje år bør bygg i risikoklasse 5 og 6, større bygninger (f.eks kontor- og lagerbygg), samt særskilte brannobjekt gjennomgå en forenklet brannteknisk kontroll. Selv om du har årlig sakkyndig kontroll av dine branntekniske anlegg, vil en overordnet kontroll av byggets helhetlige brannutrusting være svært fornuftig å utføre. Kontrollen inneholder en gjennomgang av dokumentasjon, bygninger, utstyr og bruk. Kontrollen utføres med bakgrunn i fremlagt dokumentasjon og tegninger for bygget.


Som bygningseier er du forpliktet til å påse at ditt bygg er i orden og at passive, aktive og organisatoriske brannverntiltak fungerer og spiller på lag. Ved at kvalifisert personell utfører en brannteknisk kontroll med jevne mellomrom vil heve sikkerheten i bygget, samt sørge for at du som bygningseier har god kontroll. 


En brannteknisk kontroll forenklet inneholder:

- Sjekk av brannvegger, branndører og at branncellene er inntakte

- Sjekk av brannteknisk utstyr og installasjoner

- Sjekk av rømningsveier

- Kontroll av branntegninger, rømningsplaner og orienteringsplan mot bygningsmasse

- Sjekk av området / bygg utvendig

- Veiledning om oppbevaring av brannfarlige varer

- Enkel risikoanalyse

- Sjekk av brannperm

- Sjekk om instrukser er oppdaterte

- Sjekk om egenkontroll er oppdatert 

- Sjekk av endringer i bygninsmasse


Etter utført kontroll vil det bli utarbeidet en rapport. I rapporten vil status på brannsikkerheten fremkomme. Eventuelle avvik og forslag til utbedringer fremmkommer i rapporten. 


En brannteknisk kontroll  / tilastandsanalyse forenklet er ikke et brannkonsept eller en tilstandsanalyse i henhold til NS3424God kjennskap til eget risikobilde og behov,

gjør at du får en riktig tilnærming til drift og

sikkerhet i ditt bygg.