BRANNTEKNISK KONTROLL

TILSTANDSANALYSE FORENKLET

Alle bygg endrer seg med tiden. Leietakere kommer og går, og ombygginger utføres. Dersom du har grunndokumentasjon i orden på bygget kan vi hjelpe deg med en dypere gjennomgang av brannsikkerheten. Dette gjøres typisk hvert tredje til femte år. Som eier av et bygg skal du alltid kunne dokumentere sikkerheten. Ettersom bygget endrer seg gjennom driftperioden er det viktig å følge med, og fortsatt kunne dokumentere sikkerheten. Vi hjelper deg med dette. 

Brannteknisk kontroll / tilstandsanalyse forenklet.


Ca hvert tredje til femte år bør bygg i risikoklasse 5 og 6, større bygninger (f.eks kontor- og lagerbygg), samt særskilte brannobjekt gjennomgå en forenklet brannteknisk kontroll. Selv om du har årlig sakkyndig kontroll av dine branntekniske anlegg, vil en overordnet kontroll av byggets helhetlige brannutrusting være svært fornuftig å utføre. Kontrollen inneholder en gjennomgang av dokumentasjon, bygninger, utstyr og bruk. Kontrollen utføres med bakgrunn i fremlagt dokumentasjon og tegninger for bygget.


Som bygningseier er du forpliktet til å påse at ditt bygg er i orden og at passive, aktive og organisatoriske brannverntiltak fungerer og spiller på lag. Ved at kvalifisert personell utfører en brannteknisk kontroll med jevne mellomrom vil sikkerheten i bygget heves, samt sørge for at du som bygningseier har god kontroll og kan dokumentere sikkerheten.


En brannteknisk kontroll forenklet inneholder:

 • Sjekk av brannvegger, branndører og at branncellene er inntakte
 • Sjekk av brannteknisk utstyr og installasjoner
 • Sjekk av rømningsveier
 • Kontroll av branntegninger, rømningsplaner og orienteringsplan mot bygningsmasse
 • Sjekk av området / bygg utvendig
 • Veiledning om oppbevaring av brannfarlige varer
 • Enkel risikoanalyse
 • Sjekk av brannperm
 • Sjekk om instrukser er oppdaterte
 • Sjekk om egenkontroll er oppdatert 
 • Sjekk av endringer i bygninsmasse
 • Sjekk av alarmorganisering og organisatoriske tiltak
 • Sjekk av evakueringsplan


Etter utført kontroll vil det bli utarbeidet en rapport. I rapporten vil status på brannsikkerheten fremkomme. Eventuelle avvik og forslag til utbedringer fremmkommer i rapporten. 


En brannteknisk kontroll  / tilastandsanalyse forenklet er ikke et brannkonsept eller en tilstandsanalyse i henhold til NS3424God kjennskap til eget risikobilde og behov,

gjør at du får en riktig tilnærming til drift og

sikkerhet i ditt bygg.Send oss en forespørsel om

brannteknisk kontroll