BRANNTEGNING

ORIENTERINGSPLAN

RØMNINGSPLAN

BRANNTEGNINGER

Branntegningene viser deg de branntekiske innretningene i bygget. En oppdatert branntegnning er et meget godt verktøy for sikker drift av bygg

Hvorfor oppdaterte branntegninger?


En oppdatert branntegning gjør at du som eier av et bygg har full kontroll på branncellebegrensende bygningsdeler som brannseksjoner, branncelleinndelinger, dører og porter. En branntegninng er en viktig del av det å kunne dokumentere byggets forutsetninger og begrensninger. 


Branntegninger kan også inneholde brannalarm- og sprinkleranlegg, slokkeutstyr, rømningsveier og andre elementer som er viktig for den branntekniske utrustningen til ditt bygg.


Branntegninger kan utføres på forskjellige måter og tilpasses gjerne det enkelte bygg.


Branntegninger er kan også være et godt verktøy i brannvernopplæringen. 


Er det lenge siden dine branntegninger er oppdatert, bør de revideres. Ta kontakt med oss, vi hjelper deg.
Send oss en forespørel om branntegninger, orienteringsplan 

eller rømningsplan

 
 
 
 

ORIENTERINGSPLAN / RØMNINGSPLAN

Det er viktig å ikke blande branntegning og orienterinsplan, rømningsplan. Hver tegning har sin oppgave og må tilpasses. Vi har lang erfaring med utabrbeidelse av orientering- og rømningsplaner.

Orienteringsplan:


En orienteringsplan er en del av brannalarmanlegget og skal hjelpe deg med å finne stedet der alarmen er utløst, så fort som mulig.

Det vil si at du skal kunne orientere deg på tegningen ut fra hva som står i displayet på brannsentralen. 


Her er det viktig at den som utarbeider / tegner orienteringsplanen har god kjennskap til brannalarmenlegget og de branntekstene som er programmert. Det er også viktig at de programmerte branntekstene er oppdaterte og stemmer med dagens bruk i bygget.


Orienteringsplanen kan utformes på forskjellige måter og tilpasses byggets størrelse og kompleksitet.


Ikke legg for mye informasjon i orienteringsplanen. For mye info og detaljer vil føre til at det blir vanskeligere å orientere seg.


Slokkeutstyr og annen relevant informasjon som kan være viktig for brannvesenet bør være med.Rømningsplan:


En rømningsplan skal fortelle og vise deg rømningsveiene fra der du står. Dette skal hjelpe deg med å raskt finne rømningsveiene og evakuere på en sikker og god måte.


Ikke legg for mye informasjon i rømnningsplanen. For mye informasjon og detaljer kan gjøre det vanskelig å orientere seg.


Slokkeutstyr og relevant informasjon dersom det er spesielle rømningsforhold bør fremkomme.