NØD- OG

LEDESYSTEM

Nødlysanlegg kan være armaturer som lyser med backup-strømkilde, etterlysende skilt eller ledelinjer for svaksynte. Alt dette er montert i bygget ditt for å sikre rask og sikker rømning. Nødlysanlegget er et aktivt brannsikringstiltak som en del av byggets totale branvernutrusting. Nød- og ledesystem skal ha årlig kontroll av kompetent personell.

 
 
 
 

Nødlys er ofte en samlebtetgnesle for reservelys og rømningslys. Hensikten med nødlys er å lyse opp og markere rømningsveien slik at rask og sikker rømnning kan gjennomføres. Nødlysarmaturer skal ha backup-strømkilde, som oftest i form av batteri. Batteriene sitter enten i den enkelte armatur, eller i sentralisert batteripakke for en gruppe armaturer. Batteriene skal sikre at nødlyset lyser selv om normalbelysningen faller bort. Ledelys skal være forriglet mot lokal lyskurs.


Et nødlysanlegg består oftest av forskjellige typer armaturer. Markeringslys markerer rømningsveien med "grønn løpende mann" og lyser som regel hele tiden. Ledelys skal lyse opp rømningsveien og er som regel mørke i normaltilstand. Ledelys skal tenne i det området de sitter montert dersom normalbelysningen faller bort. Antipanikklys fungerer som ledelys, men er ofte større armaturer som skal lyse opp større områder der flere mennesker er samlet. 


Det er krav til lysstyrke i fra nødlysene og hvor lang tid de skal lyse på batteridrift. Eldre armaturer med lysrør bør også ha lysrør skift årlig. En årlig kontroll vil ivareta å sjekke dette.


Dersom du har et ledesystem bestående av etterlysende skilt, er det viktig at den etterlysende effekten måles. I tillegg må det etterlysende materialet ha ladebelysning. Ladebelysningen er oftest en del av normalbelysningen. Det er viktig å sjekke at det fortsatt er tilstrekkelig ladebelysning ettersom bygget forandrer seg gjennom endringer og ombygginger. Etterlysende system bør også rengjøres.


Rømningaplaner som viser byggets rømningsveier er et meget godt verktøy for å fortelle brukere av bygget om rømningsmulighetene. Vi utarbeider rømningsplaner for ditt bygg.


Brannvern Innlandet AS utfører kontroll av nød- og ledelysanlegg iht NEK EN 50172, NS 1838 og NS 3926. Vi har lang erfraring og kan gi deg gode tips og råd om vedlikehold og drift.
Sertifiseringer og godkjenninger


Elektriker med fagbrev gruppe L 

Kurs innen prosjektering og regelverk

Kurs innen etterlysende ledesystemer

Bestill service, årlig kontroll eller spør oss om nødlysanlegg.