BRANNFOREBYGGENDE KURS

KURS FOR BRANNANSVARLIG

BRANNØVELSE

BRANNFOREBYGGENDE. KURS

Brannvernloven med forskrift og HMS-lovgivningen stiller krav til at både eiere og brukere av bygg skal ha kunnskap om brannsikkerhet. Kurset passer for «brannvernledere», brannansvarlige  eller andre i tilsvarende roller knyttet til HMS eller brannvernorganisasjonen. Det er ingen krav om forkunnskaper for å delta

Hvorfor brannforebyggende kurs?


Brannvern Innlandet AS tilbyr brannforebyggende kurs for å øke eier, virksomhet eller andre i brannvernorganisasjonen, sin kompetanse rundt brannsikkerhets-arbeidet. 

Her kan du lære hvordan brannvernarbeidet kan sikre liv, helse, miljø og materielle verdier. 


Med dette kurset ønsker vi å utvikle gode holdninger, bedre ferdigheter og kunnskap innen brannforebygging og brannvernarbeid.Innhold:

- Regelverk, lover og forskrifter

- Brannteori og brannårsaker

- Opplæring og øvelser. Hvordan holde gode brannøvelser

- Vedlikehold og oppgradering av bygg

- Passive og aktive brannsikringstiltak / Branntekniske      installasjoner

- Innføring i slokkemidler 

- Risikoanalyse

- Organisatoriske og tekniske brannverntiltak 

- Dokumentasjon / brannperm / brannvernorganisasjon

- Eiers og brukes ansvar og plikter

- Brannsikkerhet i hjemmet


Kurset går over en dag, og holdes som åpent eller bedriftsinternt kurs.


Vi kan tilpasse kurs til din bedrift, borettslag, institusjon etc. 


Ta kontakt med oss for å planlegge eller booke kurs etter ditt ønske. 


Pris pr. person for åpent kurs 2990,-


Ta kontakt for pris på bedriftsinternt- eller lukket kurs

Kurs er fritatt for merverdiavgift.


Send oss en forespørel om 

brannforebyggende kurs 

eller øvelse

 
 
 
 

BRANNØVELSER

Alle skal ha brannvernopplæring. Har du ansatte skal alle ha brannvernopplæring og brannøvelser skal avholdes. Ansatte, sesongansatte og vikarer skal ha opplæring før de settes i arbeid. Vi kan hjelpe deg med tilpasset brannvernopplæring og brannøvelse for dine ansatte. Brannøvelser og opplæring er en del av de organisatoriske brannverntiltakene i et byggverk og skal dokumenteres av bruker / virksomhet.

Hvorfor brannvernopplæring og brannøvelse?


Alle ansatte skal ha brannvernopplæring før de settes i arbeid og brannøvelser skal avholdes. Men hva skal du øve på, og hvordan avholde en god brannøvelse? For å finne ut dette må man utføre en risikoanalyse for å avdekke hvilke risikoer som er relevant nettopp for dere. Ut fra risikoanalysen finner dere ut hva som bør øves på og hvor ofte dere må øve.


Det er mange måter å utføre en brannøvelse på. Den tradisjonelle evakueringsøvelsen er grei, men det er så mye mer man kan gjøre. Vi hjelper deg med å planlegge og utføre gode øvelser som gir resultater. Husk at alle brannøvelser skal dokumenteres. Planlegging, deltakere, gjennomføring, evaluering og handlingsplan.


Her kommer noen eksempler på hve en brannøvelse kan inneholde. Høres dette vanskelig ut? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg.


Evakueringsøvelse:

Utfør en evakueringsøvelse ved å utløse brannalarmen. Gjerne uanmeldt dersom dette lar seg gjennomføre. Sjekk at alarmorganisering og organisatoriske tiltak ved utløst brannalarm fungerer, samt at evakueringen er effektiv og rolig.Gjennomgang av alarmorganisering og organistatoriske tiltak: 

Gjør en teoretisk gjennomgang for de som har oppgaver ved utløst brannalarm og evakuering. Sørg for at alle kan sine oppgaver.Slokkeøvelse / demo av brann:

Avhold en slokkeøvelse der alle får prøve å slokke en brann samt får vite hvordan brannokker og brannslange fungerer. Her gjøres gjerne en demo av brann i fettgryte og en info om gass og andre farer ved brann. Brannrebus: 

Gjør deg kjent i eget bygg. Lag en rebus med forskjellige poster rundt om i bygget med relevante oppgaver for de ansatte.Spillbord-øvelse:

Bruk branntegningene i bygget og spillebrikker for deltakere. Fordel brikkene utover i bygget og lag forskjellige scenario. Legg inn forskjellige hindringer slik at deltakerne kan løse disse.