Brannforebyggende kurs -

Kurs for brannansvarlig / "brannvernleder"

Brannvernloven med forskrift og HMS-lovgivningen stiller krav til at både eiere og brukere av bygg skal ha kunnskap om brannsikkerhet. Kurset passer for «brannvernledere», brannansvarlige  eller andre i tilsvarende roller knyttet til HMS eller brannvernorganisasjonen. Det er ingen krav om forkunnskaper for å delta

Hvorfor brannforebyggende kurs?


Brannvern Innlandet AS tilbyr brannforebyggende kurs for å øke eier, virksomhet eller andre i brannvernorganisasjonen, sin kompetanse rundt brannsikkerhets-arbeidet. 

Her kan du lære hvordan brannvernarbeidet kan sikre liv, helse, miljø og materielle verdier. 


Med dette kurset ønsker vi å utvikle gode holdninger, bedre ferdigheter og kunnskap innen brannforebygging og brannvernarbeid.Innhold:

- Regelverk, lover og forskrifter

- Brannteori og brannårsaker

- Opplæring og øvelser. Hvordan holde gode brannøvelser

- Vedlikehold og oppgradering av bygg

- Passive og aktive brannsikringstiltak / Branntekniske installasjoner

- Innføring i slokkemidler 

- Risikoanalyse

- Organisatoriske og tekniske brannverntiltak 

- Dokumentasjon / brannperm / brannvernorganisasjon

- Eiers og brukes ansvar og plikter

- Brannsikkerhet i hjemmet


Kurset går over en dag, og holdes som åpent eller bedriftsinternt kurs.


Vi kan tilpasse kurs til din bedrift, borettslag, institusjon etc. 


Ta kontakt med oss for å planlegge eller booke kurs etter ditt ønske. 


Pris pr. person for åpent kurs 2990,-


Ta kontakt for pris på bedriftsinternt- eller lukket kurs

Kurs er fritatt for merverdiavgift.